Persoonsgegevens

  De definitieve beleggingskeuze wordt bepaald aan de hand van het beleggingsprofiel, de persoonlijke en financiële situatie. De definitieve beleggingskeuze kan dus afwijken.

  Vragenlijst

  Vraag 1

  Hebt u ervaring met het opbouwen van vermogen via beleggen?

  A. Nee, ik heb nooit belegd. Score 2
  B. Enigszins, ik heb in het verleden wel eens belegd. Score 3
  C. Ja, ik beleg voornamelijk in beleggingsfondsen en obligaties. Score 4
  D. Ja, ik beleg zelf actief in aandelen en / of derivaten. Score 5

  Score: 2345

  Vraag 2

  Hoelang hebt u ervaring met beleggen?

  A. Ik heb minder dan een jaar ervaring. Score 2
  B. Ik heb tussen een en vier jaar ervaring. Score 3
  C. Ik heb meer dan vier jaar ervaring. Score 5

  Score: 235

  Vraag 3

  Stel dat uw belegging in het eerste jaar in waarde daalt. Welke maximale daling zou u acceptabel vinden?

  A. Een daling is niet acceptabel. Ik wil minimaal een positief rendement behalen. Score 1
  B. Maximaal 10% van de inleg. Score 3
  C. Maximaal 25% van de inleg. Score 4
  D. Meer dan 25% van de inleg. Score 5

  Score: 1345

  Vraag 4

  Stel dat uw belegging over een periode van vijf jaar in waarde daalt. Welke maximale waardedaling zou u in deze periode acceptabel vinden?

  A. Een daling is niet acceptabel. Ik wil minimaal een positief rendement behalen. Score 1
  B. Ik wil over tenminste vijf jaar mijn inleg terug. Score 2
  C. Maximaal 10% van de inleg. Score 3
  D. Maximaal 25% van de inleg. Score 4
  E. Meer dan 25% van de inleg. Score 5

  Score: 12345

  Vraag 5

  Hoe zou u zichzelf als belegger typeren?

  Voorzichtige belegger
  A. Voor mij is het beperken van het risico belangrijker dan het behalen van een hoog rendement.
  Ik wil liever niet beleggen. Score 1

  Defensieve belegger
  B. Ik wil mijn risico beperkt houden en neem genoegen met het rendement dat daarbij hoort. Score 2

  Neutrale belegger
  C. Ik wil een redelijk rendement behalen en weet dat ik hierdoor een zeker risico loop. Score 3

  Ambitieuze belegger
  D. Ik wil een goed rendement behalen, daarom wil ik een portefeuille risicodragend beleggen. Score 4

  Offensieve belegger
  E. Ik wil een zeer hoog rendement behalen, daarom aanvaard ik een hoog risico. Score 5

  Score: 12345