Persoonsgegevens

De definitieve beleggingskeuze wordt bepaald aan de hand van het beleggingsprofiel, de persoonlijke en financiële situatie. De definitieve beleggingskeuze kan dus afwijken.

Vragenlijst

Vraag 1

Hebt u ervaring met het opbouwen van vermogen via beleggen?

A. Nee, ik heb nooit belegd. Score 2
B. Enigszins, ik heb in het verleden wel eens belegd. Score 3
C. Ja, ik beleg voornamelijk in beleggingsfondsen en obligaties. Score 4
D. Ja, ik beleg zelf actief in aandelen en / of derivaten. Score 5

Score: 2345

Vraag 2

Hoelang hebt u ervaring met beleggen?

A. Ik heb minder dan een jaar ervaring. Score 2
B. Ik heb tussen een en vier jaar ervaring. Score 3
C. Ik heb meer dan vier jaar ervaring. Score 5

Score: 235

Vraag 3

Stel dat uw belegging in het eerste jaar in waarde daalt. Welke maximale daling zou u acceptabel vinden?

A. Een daling is niet acceptabel. Ik wil minimaal een positief rendement behalen. Score 1
B. Maximaal 10% van de inleg. Score 3
C. Maximaal 25% van de inleg. Score 4
D. Meer dan 25% van de inleg. Score 5

Score: 1345

Vraag 4

Stel dat uw belegging over een periode van vijf jaar in waarde daalt. Welke maximale waardedaling zou u in deze periode acceptabel vinden?

A. Een daling is niet acceptabel. Ik wil minimaal een positief rendement behalen. Score 1
B. Ik wil over tenminste vijf jaar mijn inleg terug. Score 2
C. Maximaal 10% van de inleg. Score 3
D. Maximaal 25% van de inleg. Score 4
E. Meer dan 25% van de inleg. Score 5

Score: 12345

Vraag 5

Hoe zou u zichzelf als belegger typeren?

Voorzichtige belegger
A. Voor mij is het beperken van het risico belangrijker dan het behalen van een hoog rendement.
Ik wil liever niet beleggen. Score 1

Defensieve belegger
B. Ik wil mijn risico beperkt houden en neem genoegen met het rendement dat daarbij hoort. Score 2

Neutrale belegger
C. Ik wil een redelijk rendement behalen en weet dat ik hierdoor een zeker risico loop. Score 3

Ambitieuze belegger
D. Ik wil een goed rendement behalen, daarom wil ik een portefeuille risicodragend beleggen. Score 4

Offensieve belegger
E. Ik wil een zeer hoog rendement behalen, daarom aanvaard ik een hoog risico. Score 5

Score: 12345